Våra tjänster

Texten nedan och bilden är inslag i IKF Malmö årliga kalender för kvinnliga företagare med nationalitet såväl svenska som internationella. I år 2010 fick jag frågan att deltaga och tvekade inte så oktober månad är ”min” . Ni som inte fått tag i kalendern kan se den månaden nedan och min text av jag står för som revisor:

IKF Almanacka oktober 2010 - Christine Stålhammar

Känn dig trygg med mig

– Jag säljer förtroende
”en revisor nära dig”.
Specialist på ekonomi & skatt.
Både entreprenör och revisor.

– Jag erbjuder mervärde och alternativa lösningar.
Uttrycker mig enkelt och strukturerat
Visar hög tillgänglighet.
Jag kan helt enkelt mer än bara revision.

– Min styrka?
Jag ser till helheten, både till företaget och företagaren.
I nätverk med specialister löser vi de flesta problem.
Vidareutveckling är ett av mina nyckelord.

– Att hålla god kontroll på såväl inkomster
Som utgifter ger god nattsömn.
Att se det halvfulla glaset underlättar tillvaron.
Du som företagare ska tjäna på att vi granskar dina siffror.
Lika viktigt för mig som för dig.

Det analytiska sätt vi tacklar din ekonomi på ger dig
Ovärderlig information om ditt företag.

De tjänster vi kan erbjuda våra kunder är:

1 revision
2 andra granskningsuppdrag
3 redovisningstjänster
4 skatte och affärsrådgivning där vi tillsammans med våra skatteexperter ger kvalificerad rådgivning till företag och dess ägare inom företagsombildningar, generationsskiften mm.

1 Regeringen har beslutat om frivillig revision fr.o. m 2011. Ett företag revideras av flera olika anledningar. Revision skapar trovärdighet för företagets räkenskaper och ger trygghet, både internt i det reviderade företaget och externt mot kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter. Självfallet rekommenderar vi denna tjänst i fortsättningen också.

2 Andra granskningsuppdrag, det menas en inte fullständig revision där revisorn lämnar en rapport baserad på någon av standarderna:
- granskning för särskilt syfte (t.ex. revision av endast varulager),
- översiktlig granskning (t.ex. övergripande och analytisk granskning av en årsredovisning) eller
- granskning enligt särskild överenskommelse.

3 Detta är uppdrag där vår redovisningsansvarige person bearbetar och sammanställer ekonomisk information i någon form av finansiell rapport vanligen en balans - och resultatrapport. Dessa uppdrag innebär ingen egentlig granskning och där med uttalas inte någon särskild slutsats om rapporten. Tjänsten kan avslutas med en bokslutsrapport.

4 Skatterådgivningen vänder sig till både privatpersoner och företag. Rådgivningen kan avse inkomstskatt, moms och annan beskattning.  Affärsrådgivning är till exempel fusion, generationsskifte etc. Tveka inte fråga oss om vi kan leverera en lösning.