Medarbetare

Våra redovisningsarbeten sköts av legitimerad redovisningskonsult Zlatko Jovic som har arbetat såväl på revisionsbyrå som på företags ekonomiavdelningar. Hos oss arbetar också Fransesco med redovisning och att han stöttar Christine vid revisioner samt övrigt på en byrå förekommande arbetsuppgifter. Han är hos oss som praktikant från Malmöfilialen av Stockholms Universitets internationell redovisningsekonomslinje. Han är här t.o.m. maj månad och han återkommer i november 2013 för 6 månaders ytterligare arbete.

Vi tar i begränsad omfattning emot praktikanter på byrån från redovisningsskolor såsom KY utb. i Eslöv, Malmö Högskola eller Malmö Borgarskola huvudsakligen. Franscesco är ett av dessa exempel.

IKF Internationella kvinnoföreningen i Malmö har också tidigare haft Christine som mentor i ett projekt för kvinnligt företagande. Vi bistår dem med revisioner av deras olika bidrags projekt vid flera tillfällen.

Vår data- och it-ansvarige Daniel Stålhammar är högskoleutbildad och jobbar externt heltid med datasäkerhet men hjälper även oss med all datahantering, programuppdateringar mm.