Kunder

Våra kunder är mindre och medelstora företag som representerar de flesta branscher såsom verkstadsindustri, maskinhandel, handelsföretag såväl detaljist som grossist, stenindustri, jordbruk, fastighetsförvaltning, advokater, tekniska konsulter, service och underhåll i vitvaru branschen, ja det är allt många skilda branscher som våra företagare representerar. Detta ser vi som utmanande och det tillför spänningen i vårt jobb att få lära känna alla dessa verksamheter och de intressanta företagare som driver dessa företag samt att vara dem behjälpliga med ekonomiska lösningar kring företaget.

Företagen drivs vanligen i form av familjeägda fåmansaktiebolag men vi har god kunskap och insikt i att företag likväl drivs såsom enskilda firmor eller handelsbolag.

Vi har även arbetsuppgifter i någon ideella förening och till aktiebolag knutna särskilda pensionsstiftelser.