2013-03-27

Dags för våra företag att välja mellan metoderna K2 resp K3 i sin redovisning. Vi vägleder gärna i dessa val eftersom det inte är tillrådligt att byta mellan systemen i efterhand. I vart fall är det svårt att gå från K3 till K2.

Känn dig trygg med mig

Jag säljer förtroende
”en revisor nära dig”.
Specialist på ekonomi & skatt.
Både entreprenör och revisor.

Jag erbjuder mervärde och alternativa lösningar.
Uttrycker mig enkelt och strukturerat
Visar hög tillgänglighet.
Jag kan helt enkelt mer än bara revision.

Min styrka?
Jag ser till helheten, både till företaget och företagaren.
I nätverk med specialister löser vi de flesta problem.
Vidareutveckling är ett av mina nyckelord.

Att hålla god kontroll på såväl inkomster
som utgifter ger god nattsömn.
Att se det halvfulla glaset underlättar tillvaron.
Du som företagare ska tjäna på att vi granskar dina siffror.
Lika viktigt för mig som för dig.

Det analytiska sätt vi tacklar din ekonomi på ger dig
ovärderlig information om ditt företag.

Christine Stålhammar,
auktoriserad revisor FAR